Výsledky

Divácká cena
Čupakábra ZUŠ Jihlava za inscenaci Herrmann

Ceny poroty
Markéta Klaudingerová za roli Topinky s tatarákem v inscenaci Švédský stůl.
Jan Scheuer za roli Františka v inscenaci Sklenice.
GT Hlinsko za kostýmy a dramaturgické řešení inscenace Švédský stůl.

Doporučení
Mladá scéna (Ústí nad Orlicí)
Nebyl čas za inscenaci Co by kdyby

Šrámkův Písek
GT Hlinsko za inscenaci Standupy
Praškeble za inscenaci Sklenice