Pro soubory

Popis přehlídky

Regionální přehlídka studentského divadla JID 20-17 je určena studentským neprofesionálním divadelním souborům. Minimální věková hranice je 15 let, maximální je dána věkem odpovídajícím vysokoškolského studenta. Představení hodnotí a se soubory rozebírá odborný lektorský sbor. Vybrané soubory tak mohou získat doporučení na dvě národní přehlídky Mladá scéna v Ústí nad Orlicí (celostátní přehlídka studentských divadelních souborů) a Šrámkův Písek (experimentující divadlo).

Přihláška

Přihlašovací formulář

Přihlášku na regionální přehlídku studentského divadla JID 20-17 vyplňte do 28. února 2017 výhradně elektronicky pomocí formuláře na stránkách jid.slunceweb.cz. Do 1. března 2017 organizátor zašle vyrozumění o zařazení do programu. Vždy uvádějte aktuální e-mailovou adresu a telefonický kontakt pro možnost rychlého řešení aktuálních změn při sestavení programu. Přijetí přihlášky Vám bude potvrzeno e-mailem.
Organizátor doporučuje souborům se zúčastnit programu všech tří přehlídkových dnů.
Zaslání přihlášky neznamená automatické zařazení do programu přehlídky!

Cestovné
Cestovné bude poskytováno za každou přepravovanou osobu ve výši 1,50 Kč za každý 1 km vzdálenosti. Pro proplacení cestovních nákladů nepotřebujeme žádné jízdenky či cestovní příkazy, cestovné bude vyplaceno na základě smlouvy.
Všechny důležité informace jsou k dispozici v propozicích↓.

Technické parametry divadla DIOD je možné nalézt na http://www.diod.cz/kontakt.

Své dotazy mohou soubory konzultovat na e-mailu: soubory.jid@slunceweb.cz.