JID 20-12 S očima dokořán JID 20-12 S očima dokořán

Pro soubory

Propozice regionální přehlídky studentského divadla JID 20-12
15.–17. března 2012, DIOD Jihlava

Popis přehlídky

Regionální přehlídka studentského divadla JID 20-12 je určena pro studentské neprofesionální divadelní soubory. Minimální věková hranice je 15 let, maximální je dána věkem odpovídajícím vysokoškolského studenta. Festival je přehlídkou a současně také vzdělávací akcí. Představení hodnotí a se soubory rozebírá odborný lektorský sbor. Vybrané soubory tak mohou získat doporučení na dvě národní přehlídky Mladá scéna v Ústí nad Orlicí (propozice↓, celostátní přehlídka studentských divadelních souborů) a Šrámkův Písek (propozice↓, experimentující divadlo). Vzdělávací součástí akce jsou workshopy zaměřené na osvojování divadelních dovedností.

Přihláška

Přihlašování pro soubory bylo zrušeno

Přihlášku na regionální přehlídku studentského divadla JID 20-12 kompletně vyplňte do 6. ledna 2012 do 17.00 hod. Do 16. ledna organizátor zašle vyrozumění o zařazení do programu. Uvádějte telefonický kontakt pro možnost rychlého řešení aktuálních změn při sestavení programu. Vložený scénář je určen pouze pro potřeby lektorského sboru.

Organizátor doporučuje souborům se zúčastnit programu všech tří přehlídkových dnů a účast na dílnách.

Zaslání přihlášky neznamená automatické zařazení do programu přehlídky!

Různé

Cestovné bude poskytováno za každou přepravovanou osobu ve výši 1,50 Kč za každý 1 km vzdálenosti.

Všechny důležité informace jsou k dispozici v propozicích↓.

Technické parametry divadla DIOD je možné nalézt na http://www.diod.cz/kontakt.

Své dotazy mohou soubory konzultovat na e-mailu: jid@slunceweb.cz.

Design: Standa Smrčka, Web: Jakub Kodet © 2010-12